Condicions generals

 

AVÍS LEGAL: CONDICIONS GENERALS I LA SEVA ACCEPTACIÓ.

 1. CONDICIÓ DEL CLIENT: LA PORTA DE XAROL considera client a qualsevol persona, física o jurídica que vulgui establir una relació comercial amb aquesta.

 2. COMANDES: Les comandes es podran realitzar seguint qualsevol d'aquestes vies:

Online: Mitjançant la nostra botiga a Internet www.laportadexarol.com. El mitjà més senzill i ràpid de fer les seves comandes al moment ia qualsevol hora del dia.

Per Telèfon: El nostre departament comercial l'atendrà en els telèfons de qualsevol de les nostres oficines al 96 242 03 81 - 96 242 39 94.

A través del seu comercial: Els nostres comercials a la vostra disposició per rebre les seves comandes i solucionar qualsevol qüestió que li pugui sorgir en el 626 123 073.

 3. ELS PRODUCTES: Tots els productes poden variar de preu, característiques o model sense previ avís, segons novetats i evolució del mercat. En cas de dubte, consulteu actualitzacions. Si algun producte varia de preu i no és detectat, podrà en tot moment anul·lar de la comanda aquest producte. En cap cas s'acceptarà devolució de cap article sense prèvia autorització. Els ports de les devolucions aniran a càrrec del client, excepte si la devolució es realitzarà per estar el producte defectuós. Si existís una reclamació per gènere defectuós, aquesta s'haurà de tramitar en un termini màxim de 24 hores des de la recepció de la mercaderia. Totes les compres es consideren en ferm i no s'acceptarà cap devolució.

4. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS: El fet de realitzar i confirmar qualsevol comanda, s'entén com que el client accepta aquestes condicions generals, i es dóna per assabentat de les mateixes i dóna la seva total conformitat al que estipula les mateixes.

L'PORTA DE XAROL posa per a ús dels Usuaris d'Internet la web de LA PORTA DE XAROL amb la finalitat de proporcionar-los informació de diversa índole en general i, addicionalment, un servei de comerç electrònic als seus clients.

La comesa d'aquestes Condicions Generals d'Ús de la web, és el de regular la disposició, per part dels usuaris, de la informació i els serveis que es proporcionen a través del web. Accedint i utilzando els recursos i serveis de la nostra web, l'Usuari està d'acord amb les presents Condicions Generals, entenent-se qualsevol tipus d'utilització de la web com una acceptació de les mateixes.

5. CANVIS EN ELS CONTINGUTS, SERVEIS I / O CONDICIONS GENERALS,

a.- LA PORTA DE XAROL es reserva el dret d'ampliar, modificar i / o cancel·lar, sense necessitat de previ avís, qualsevol dels elements relacionats amb els continguts o serveis oferts a la web o fins i tot els propis continguts o serveis.

b.- Així mateix, la PORTA DE XAROL també es reserva el dret d'ampliar, modificar i / o cancel·lar, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el contingut o part del contingut de les presents Condicions Generals.

c.- Un cop efectuades les ampliacions, modificacions i / o cancel·lacions de les presents Condicions Generals, que es mostraran en una de les pàgines de la web de LA PORTA DE XAROL, s'entendrà que qualsevol accés o ús de la web suposa l'acceptació , a tots els efectes, de la nova versió de les Condicions Generals.

6. DURADA DE LES CONDICIONS GENERALS I DELS CONTINGUTS I SERVEIS

a.- Les condicions generals vigents per a l'ús de la web són de caràcter indefinit i s'aplicaran mentre la web es trobi activa.

b.- En tot cas i sense perjudici de l'anterior, la PORTA DE XAROL sí que podrà suspendre l'accés la Web i / o resoldre les presents Condicions Generals, bé de forma general com parcial, a tots o alguns dels Usuaris, ia tot la Web o parts de la mateixa, en qualsevol moment, a la seva discreció i sense necessitat d'avís previ als Usuaris.

7. SOBRE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

a.- L'Usuari reconeix la titularitat de LA PORTA DE Xarol respecte a tots els seus drets de propietat intel·lectual, industrial o altres drets anàlegs sobre el Web. A títol enunciatiu i no limitatiu, s'entendrà inclòs qualsevol informació, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programes d'ordinador, base de dades, tecnologia, equips informàtics, know-how, marques, signes distintius, logotips i, en general, qualsevol classe de creació o material accessible a través del Portal que sigui de la seva propietat, així com la pròpia web, d'ara endavant els "Continguts".

b.- A més, l'Usuari reconeix i accepta que a la web es troben accessibles continguts i serveis propietat de terceres persones, els drets es troben protegits per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial, drets d'explotació del valor comercial i publicitari de la imatge i altres drets anàlegs.

c.- Els Continguts estan protegits, sense cap limitació, per les lleis de propietat de propietat intel·lectual i industrial del Espanya i pels tractats i convenis internacionals que puguin resultar aplicables.

d.- LA PORTA DE XAROL autoritza als Usuaris a accedir i navegar per Internet i a accedir i utilitzar els continguts i serveis que allí s'incorporen prèvia autorització, sempre que fos per al seu ús estrictament personal i sense que pugui obtenir avantatge lucrativa o comercial alguna.

e.- L'Usuari reconeix que en virtut de les presents Condicions Generals LA PORTA DE XAROL no cedeix ni transfereix a l'Usuari cap dret sobre els Continguts o sobre la de qualssevol propietats de terceres parts. LA PORTA DE XAROL només autoritza a l'Usuari l'ús dels Continguts imprescindible per a l'accés i utilització dels continguts i serveis posats a la seva disposició a la web, de conformitat amb els termes indicats.

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

a.- Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola.

b.- En cas de qualsevol disputa o controvèrsia relacionada amb la interpretació o aplicació d'aquestes condicions generals, les parts se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat d'Alzira (València).

9. INFORMACIÓ

L'Usuari reconeix haver llegit i entès les presents Condicions Generals i dona el seu total conformitat amb les mateixes.

10. SEGURETAT

Internet es constitueix com un nou mitjà de comunicació i és també un nou mitjà que permet l'enfortiment de les relacions comercials amb els nostres clients, que inclouen entre unes altres, les transaccions de comerç electrònic. Per això, una de les principals preocupacions per part dels clients de la LA PORTA DE XAROL és la seguretat d'aquestes relacions a Internet.

En la PORTA DE XAROL som conscients d'aquesta preocupació per la seguretat i ens esforcem per assegurar la confidencialitat de les dades dels nostres clients.

LA PORTA DE XAROL garanteix la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients, i assegura que mai seran cedides a altres empreses alienes.

Quan un Client de LA PORTA DE XAROL es registra a la nostra zona privada del web, les seves dades personals, domiciliàries, i els relatius a la seva forma de pagament, es troben ja inclosos a la base de dades.

 

Precaucions per part dels nostres clients

Els nostres clients no han de facilitar a ningú ni anotar en llocs de fàcil accés (agenda, ordinador ....) el NOM D'USUARI del Client, ni la CONTRASENYA.

 

El procés de comandes a LA PORTA DE XAROL

Les comandes a través del servidor LA PORTA DE XAROL tenen lloc en els següents passos:

1. Alta al servei web.

Per poder donar-se d'alta en el servei, prèviament ha de registrar donant-se d'alta en el sistema Web amb un identificador d'usuari i una contrasenya que el mateix client hagi triat.

2. Carro de la compra.

El Client navega per la nostra botiga, visualitzant els productes del nostre catàleg. D'ells es pot consultar els seus preus i característiques. Quan troba un producte que li interessa, l'incorpora al seu carro de la compra establint les quantitats que desitgi.

3. Confirmació de la comanda.

En acabar el procés de selecció de productes per al carro de la compra, es passa al procés de confirmació de la comanda.

LA PORTA DE XAROL